Požadavky na čistotu prostoru

dle ISO

Klasifikace Maximum částeček na m3
0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm
ISO 1 10 2ISO 2 100 24 10 4

ISO 3 1000 237 102 35 8
ISO 4 10000 2370 1020 352 83
ISO 5 100000 23700 10200 3520 832 29
ISO 6 1000000 237000 102000 35200 8320 293
ISO 7


352000 83200 2930
ISO 8


3520000 832000 29300
ISO 9


35200000 8320000 293000

dle vyhlášky č.84/2008 Sb.

Třída Maximum částeček na m3
za klidu za provozu
0,05 µm 5 µm 0,5 µm 5 µm
A 3520 20 3520 20
B 3520 29 352000 2900
C 352000 2900 3520000 29000
D 3520000 29000 nedefin. nedefin.
 
 
© 2010 – 2024 DIAMOTECH | tvorba webu MULTIMEDIA ACTIVITY