Co je FMEA

FMEA

Analýza možností vzniku vad, jejich příčin a následků. Je to metoda preventivní, která dokáže ušetřit I ohromné částky při vývoji výrobku nebo procesu a následně při výrobě a užívání produktu. Je to pokročilá technika kvality, která má za úkol nalézt všechna možná potencionální selhání, neshody produktu a procesu, a poté nalézt všechny možné příčiny těchto selhání. K tomuto se doplní bodové hodnocení týkající se důsledků významů pro zákazníka, bodové hodnocení možného výskytu a bodové hodnocení šance na odhalení stávajícím systémem kontroly. Vady s nejvyšším výsledným vypočteným ukazatelem (RPZ = míra rizika) mají priority při zavádění preventivních a nápravných opatření. Tato nápravná opatření jsou zaměřená na eliminaci příčin selhání produktu nebo procesu.

PFMEA, FMEAP, P-FMEA, FMEA-P (procesní fmea)

Analyzuje výrobní a montážní procesy, nedostatky procesu výroby nebo montáže. Zpracovávají se a hodnotí možnosti selhání procesu a jeho efektivnosti. Mimo jiné se identifikují akce, které odstraní nebo redukují pravděpodobnost tohoto selhání. Dokument PFMEA by měl být sestaven nejpozději ke dni zahájení nebo ve fázi proveditelnosti, před vlastní produkcí; měl by také vzít v úvahu všechny výrobní operace z jednotlivých součástí.

FMEAL, LFMEA, L-FMEA, FMEA-L (logistická FMEA)

Analyzuje logistický proces (vstup materiálu, výstup materiálu).

DFMEA, FMEAD, D-FMEA, FMEA-D (konstrukční FMEA, design FMEA)

Analyzuje výrobek dříve, než se začne s výrobou. Zaměřuje se na druhy vad způsobené nedostatky konstrukce (návrhu).

SFMEA, FMEAS, S-FMEA, FMEA-S (systémová FMEA)

Analyzuje systémy a subsystémy v raném (koncepčním) stadiu a zaměřuje se na interakce mezi systémy a elementy
systému.

MFMEA, FMEAM, M-FMEA, FMEA-M (FMEA stroje, zařízení a nástrojů)

Analyzuje stroj.

 
 
© 2010 – 2024 DIAMOTECH | tvorba webu MULTIMEDIA ACTIVITY